Du är här: Hem / Stöd & hjälp / #vardeljus


#vardeljus

Inom Svenska kyrkan finns det en nolltolerans mot sexuella övergrepp. Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa sina egna behov. Det betyder tyvärr inte att vi är förskonade från dessa övergrepp. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i en kyrklig miljö kan du få stöd av våra präster och diakoner.

Du har rätt att bli bemött med respekt. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts.

Svenska kyrkan ger dig stöd om du blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö. Det gäller barn, ungdomar såväl som vuxna.

Vad är sexuella övergrepp?

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som omoraliska. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

Övergrepp ska inte tystas ner

Tidigare tystades sexuella övergrepp ofta ner. Detta ledde inte sällan till att den som drabbats kände skuld och skam medan förövaren kunde fortsätta utan att dennes handling ifrågasattes. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

Kvistofta församling har en arbetsmiljöhandbok som vi följer. I den står det tydligt att arbetsgivaren inte accepterar kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Vi för kontinuerliga samtal i hur vi ska respektera varandra som människor och varje arbetsledare för ett samtal med medarbetare om attityder och förhållningssätt som motverkar sexuella trakasserier. Vi arbetar även för att alla medarbetare ska meddela arbetsledaren om de själva eller om de märker att någon annan utsätts för sexuella trakasserier.

Råd och stöd

Om du eller någon i din närhet blivit utsatta för sexuella övergrepp i en kyrklig miljö ska du självklart polisanmäla händelsen. Du kan även vända dig till oss för att få stöd och hjälp. Vår uppgift är att vara ditt stöd genom hela processen: att lyssna, ge stöd till egna beslut och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer. 

Alla rättigheter reserverade Kvistofta Församling
Svenska kyrkan
2018
Besöksadress Kvistofta Församling Frösögatan 1
257 30 Rydebäck
Postadress Kvistofta Församling Box 14 257 21 Rydebäck
Telefon 042-37 33 00 E-postadress kvistofta.forsamling(snabel-a)svenskakyrkan(punkt)se